Setup Menus in Admin Panel

Algemene voorwaarden

◆ OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

Alle offertes van Kritisch & Creatief zijn vrijblijvend en niet verbindend. Genoemde prijzen en kortingen zijn 14 dagen geldig.

Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening en terugzending van de overeenkomst toegestuurd door Kritisch & Creatief, of door bevestiging door de klant via een mondeling of schriftelijk gegeven akkoord met de volgende afspraak, tenzij daarbij expliciet word aangegeven dat de overeenkomst nog niet akkoord is .

De geldigheid van een aanbieding of offerte gedaan door Kritisch & Creatief, is 14 dagen. Na verstrijken van 14 dagen is Kritisch & Creatief niet gehouden aan de gedane aanbieding.

 

◆AANBETALINGEN en DEELFACTUREN

Kritisch & Creatief zal bij sommige opdrachten een aanbetaling in rekening brengen.

Deze aanbetaling wordt in mindering gebracht op de definitieve factuur.

Bij langer lopende opdrachten van boven de  €1000, – ex BTW  worden er elke 4-6 weken facturen geschreven voor reeds verrichte werkzaamheden, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Bij videoproducties worden per opdracht een aantal deadlines bepaald voor aanbetalingen om onderaannemers zodoende tijdig te kunnen betalen voor hun werkzaamheden.

 

◆ BETALINGSVOORWAARDEN

Kritisch & Creatief hanteert een betaaltermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij trainingen, workshops e.d. zal de betaling moeten zijn voldaan voorafgaand aan deelname, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, worden aan de klant rentekosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 1% per maand of een gedeelte van een maand waarin de betalingsverplichting niet werd nagekomen.

Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Kritisch & Creatief met betrekking tot betaling moet nemen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen zijn voor rekening van de klant.

De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,00 en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

 

◆ ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij annulering van een gesloten overeenkomst is de klant gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training  of opdracht 100% van de totaalprijs.

Bij annulering tussen 2 tot 6 weken voor de aanvang van de training of opdracht 50% van de totaalprijs.

Bij annulering tussen 6 tot 12 weken voor de aanvang van de training of opdracht 25% van de totaalprijs.

Kosten voor namens de klant afgesloten contracten bij accommodaties komen volledig voor rekening van de klant.

 

◆ KLACHTENREGELING

Indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten, kunt u binnen 14 dagen na afloop van de training een schriftelijke klacht bij ons indienen. Deze klacht zal worden behandeld door een commissie die wordt samengesteld uit één persoon aangewezen door de klant, één persoon aangewezen door Kritisch & Creatief en één persoon die door beide partijen gezamenlijk wordt aangewezen. De beslissing van deze commissie is bindend.

Kritisch & Creatief handelt volgens de beroepscode van NVO2.

Bij klachten over het handelen van medewerkers van Kritisch & Creatief in een rol als opleidingsfunctionaris is het daarom mogelijk om een klacht in te dienen via de Raad van Toezicht van NVO2. Klik hier voor de NVO2 beroepscode.

Ik sta open voor feedback. Laat me weten wat je vind!

 

 

Neem vrijblijvend contact op…

Voor meer informatie kun je altijd contact met me opnemen.

Samen kijken we wat ik voor jou of je bedrijf betekenen kan.

Contact opnemen

Weblogo_web

(c) 2021 Kritisch & Creatief, Alle rechten voorbehouden Website gemaakt door Get Responsive