Setup Menus in Admin Panel

De grondslagen van mijn werk…

…of zoals Simon Sinek zou zeggen: mijn ‘waarom’.

Het leven is waardevol en je moet het niet verspillen. Je moet ervan genieten en het betekenis geven.

Eén van de dingen waarvan ik – persoonlijk- het meest geniet is voortdurend nieuwe kennis en ideeen opdoen, nieuwe dingen leren, mezelf vaardigheden eigen maken, nieuwe connecties maken en al deze dingen benutten om betekenisvolle dingen te creëren in mijn leven. Voor mij is geluk gevat in de frase ” happiness is working well” and dat betekent ook  voortdurend blijven leren hoe je je beste werk verricht onder voordurend veranderende omstandigheden.

Dus: groei, verandering en leren zijn levenslange processen waar je van moet genieten.

Creativiteit

Om dit mogelijk te maken hebben we ons kritische vermogens mijns inziens net zo hard nodig als onze creatieve vermogens, vandaar de naam van deze site.

Ik geloof dat wij als verhalenvertellers, leraren, creatievelingen, ouders, vrienden, bazen en werknemers of collega’s  geen mogelijkheid onbenut moeten laten om mensen te laten genieten van het werken, leren, verbinding maken  en nieuwe vaardigheden verkrijgen. En dat we mensen in staat moeten stellen om met elkaar in contact te staan terwijl we dit doen. Menselijke verbinding is zo essentieel voor ons geluk en gevoel van waarde.

Daarom houd ik zo van het ontwerpen van leer- en werkervaringen waarin de principes van spel, verhalen vertellen en sociale interactie zijn verwerkt. En daarom gebruik ik waar ik dat kan verschillende media zoals film, spellen of games, verhalen en verschillende soorten sociale en nieuwe media.

Omdat iedereen anders is en de wereld steeds veranderd is er een oneindige stroom creativiteit nodig om deze mogelijkheden te blijven ontdekken en benutten. En vooral om – linksom of rechtsom- ruimte en kansen te creëren om op deze manier te mogen werken.

Ik heb een veelheid aan helden die in allerlei creatieve gebieden werken – een goed onderwerp voor een ander diepgravend stuk misschien- maar Jane McGonigal is een goed en bekend voorbeeld van zo iemand. Iemand die het lef heeft tegen de status quo (“Gamen is slecht” en “spelen leidt nergens toe”) in te gaan en te benoemen welke waarde en potentie ze ziet in spel als middel om de wereld te verbeteren.

Klik hieronder om haar TED Talk te bekijken

Omdat ik de overtuiging heb dat het leven waardevol is en niet verspild mag worden, mag ook een mogelijkheid om te leren niet onbenut gelaten worden. Daarom probeer ik leerprincipes te incorporeren die een wetenschappelijke basis hebben, maar tegelijk ook om nieuwe dingen te proberen. En ik probeer om goede onderzoeks- en evaluatieprincipes in te bouwen in mijn ontwerpen, of er op zijn minst op te reflecteren. Zodat anderen kunnen leren van mijn experimenten en erop doorbouwen, ook al is mijn bereik soms maar klein.

Het is het kritische deel van ons dat de kansen om te leren feilloos kan onderscheiden. Maar dat kritische deel kan ons ook het gevoel geven dat we falen, waardoor we blokkeren, vastroesten, wanhopig worden. Dit gebeurt als we onze eigenwaarde verbinden aan onze fouten, aan wat we nog NIET hebben bereikt. In plaats van dat we waarde hechten aan de moeite die we investeren om verder te komen, en de weg die we al hebben afgelegd waarderen.

Kwetsbaarheid

Ik word voordurend geïnspireerd door mensen die hun ontdekkingen -en de werkende principes, de wetenschap, erachter- delen met de wereld, zodat anderen er op voort kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld de sprekers op de TED conferenties.  Maar ik wordt misschien nog wel meer geïnspireerd door hen die hun experimenten delen, niet alleen de opbrengsten, maar ook hun falen. Zodat wij er van kunnen leren, als was het maar omdat het ons laat zien dat leven en leren niet gaan over perfectie, maar over proberen, hard werken, vaak falen en leren van je ervaringen. Als je niet het risico loopt dat je faalt ben je niet aan het leren. Dan voer je een trucje uit dat zijn nut al heeft bewezen.

Brene Brown is een geweldig voorbeeld van iemand die kwetsbaar durft te zijn en haar proces van falen en leren durft te tonen, omdat ze ervan overtuigd is dat dit iets van waarde oplevert.

Klik hieronder om haar TED Talk te bekijken.

Terugkijken

Mensen laten genieten van leren hangt sterk samen met hoe je ze naar hun eigen proces laat kijken. Natuurlijk is genieten, plezier aan iets beleven, niet altijd iets dat op het moment zelf onderdeel uitmaakt van leren. Zoals Daniel Kahneman ons uitlegt heeft ons  ‘herinnerende zelf’ een belangrijk aandeel in hoe wij ons geluk of ons genot ervaren.

Daarom kan terugkijken op een oncomfortabele leerervaring je toch heel gelukkig maken. Als je in staat bent je te realiseren wat die ervaring je heeft gebracht – in termen van de nieuwe kennis en vaardigheden die je er – misschien wel in de tijd daarna – door hebt opgedaan. Het is ons creatieve deel dat ons in staat stelt nieuwe dingen te zien en te ontdekken. Dingen in een nieuw perspectief te plaatsen,  nieuwe betekenis te geven, nieuwe wegen te ontdekken, experimenten te bedenken, te komen tot manieren van zijn die we willen uitproberen. Kortom om te dromen, een leerdoel te formuleren en een leerstrategie te bedenken.

Zo kan een depressie, een burn-out, een gruwelijke samenwerking of een mislukt project het startpunt worden van een geweldige ontwikkeling en groei.

Daniel Kahneman over het ervaren van geluk door ons ‘ervarende zelf’ en ons ‘herinnerende zelf’.

Klik hieronder om zijn TED Talk te bekijken

Mindset

Het is een dagelijkse uitdaging voor een perfectionist als mijzelf om vooruitgang te waarderen, hoe klein ook. Om te kijken naar groei, inzet en de wil om beter te worden in plaats van naar de perfectie van het eindresultaat. Perfectie is voor mij een verlammend iets en het me eigen maken van de ‘growth mindset’ is wat me kan bevrijden uit die verlamming. Het is een essentieel onderdeel van mijn persoonlijke leerproces.

Carol Dweck over de ‘growth mindset’ en waarom die het verschil maakt.

Klik hieronder om haar TED Talk te bekijken

Persoonlijke motivatie

Waarde is iets heel persoonlijks. Het is misschien moeilijk om onze persoonlijke waarden te scheiden van die van onze maatschappij, onze werkplek of de familie en vrienden waaronder we ons begeven. Maar als puntje bij paaltje komt kiezen WIJ waar we waarde aan hechten, wat ons leven zijn waarde geeft.

Voor mij heeft dit de consequentie dat iedere leer- en werkervaring ruimte moet bieden – hoe klein ook- om te reflecteren op wat voor ons persoonlijk van belang is. Dat is een enorme factor in het vinden van de motivatie om door te bijten als het moeilijk wordt en dus een cruciale factor om te kunnen leren en veranderen.

Echt leren is een continue strijd om weer in balans te komen na een stap en vervolgens de bereidheid te vinden om de volgende te zetten, in de reis op weg naar je persoonlijke doelen.

Voor bedrijven betekent het aanhangen van deze waarden dat je veel tijd steekt in het vinden van de juiste mensen. Mensen wier doelen aansluiten bij de jouwe, die bereid zijn hun talenten en hun persoonlijke reis in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken. Je werkt samen omdat je waarden en je doelen overlappen. Soms is dat niet blijvend.

Simon Sinek over hoe grote leiders tot actie inspireren. het geheim:  een geweldig “waarom” hebben en zorgen dat mensen daarbij aansluiten.

Klik hieronder om zijn TED Talk te bekijken.

Dat betekent niet dat je geen respect of waardering kan hebben voor iemand die andere doelen heeft, of krijgt, of die liever op een andere manier ‘reist’. Het betekent alleen dat je niet samen verder kan reizen en afscheid zal moeten nemen.

Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk om zich beide gerespecteerd, op  waarde geschat en gewaardeerd te voelen- en niet bedrogen of uitgebuit. En ja, zelfs die ‘baas’ in zijn ivoren toren is een mens, die zich gekwetst voelt als men hem niet met respect behandelt en de kantjes ervan afloopt.

Uitwisseling van ideeën

Een open en eerlijke dialoog over de uitdagingen, kansen en prettige bijverschijnselen die het werk te bieden heeft, de verbeteringen en het harde werk en die ervoor nodig zijn, de waarde die ermee bereikt wordt en de wederzijdse verwachtingen die men heeft over inzet, ontwikkeling en beloning is hiervoor absoluut essentieel.

Trouwens, dit gaat ook op voor een echt waardevolle relatie tussen een bedrijf en zijn klant. Uit dit inzicht zijn oneindig veel marketing en klantenservice lessen te putten.  Om eerlijk te zijn is dat exact de reden dat deze velden niet mijn expertise zijn geworden. Omdat marketing- en communicatiemedewerkers en ik het hier vaak oneens over zijn. Over hoe eerlijk je dit gesprek met je klant kan en moet voeren

Dat betekent natuurlijk niet dat je het altijd maar eens moet zijn met elkaar. Uit conflict en verschil van mening komen geweldige dingen voort. Dat wil zeggen als je bereid bent om oprecht te onderzoeken welke ideeën en feiten er ten grondslag liggen aan die verschillende meningen of theorieën . En als je bereid bent om van gedachten te veranderen als de ander een valide punt blijkt te hebben. Wrijving geeft glans aan de wereld.

Margaret Heffernan over het belang van het oneens zijn en het onderzoeken van de ideeën en standpunten van je tegenstanders als een weg naar vooruitgang, of als een  “geweldig denkmodel” zoals ze het zelf zou noemen.

Klik hieronder om haar TED Talk te bekijken.

Fouten maken

Ik wens iedereen een leven vol plezier, groei en leren. Val vooral, maar vind alsjeblieft de moed en motivatie om weer op te staan en door te gaan. Kom erachter wat je doet lopen, hollen, dansen, gloeien en bloeien. En ga het dan doen. We hebben ieder van ons hard nodig om de wereld een geweldige plek te maken.

Kathryn Schulz haar TED talk over ‘het fout hebben’ zit vol bijzondere inzichten.

Klik hieronder om haar TED Talk te bekijken

 

4 mei 2022
(c) 2021 Kritisch & Creatief, Alle rechten voorbehouden Website gemaakt door Get Responsive